[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 92/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.zip 166325 kB