[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 87/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik_1.pdf 1632 kB
uchylenie_wyniku.pdf 126 kB
pytanie_i_odpowiedz22.07.2019.pdf 121 kB
pytanie_i_odpowiedz_i_modyfikacja15.07.2019.pdf 59 kB
modyfikacja10.07.2019.pdf 376 kB
pj_przetarg_budowa_zalaczniki.7z 177217 kB