[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych, komunalnych), w miejscu publicznym, w ramach doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego, położonego przy ul. Widok, działka nr 194/2, obręb 16, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
dokumenty_projektowe.zip 8310 kB