Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_09.07_2019p89.pdf 204 kB
park_duchacki_eiii_1.7z 967318 kB