[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty", w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 73/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_odpowiedz_i_modyfikacja_1.07.2019r.pdf 354 kB