[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mobilnego zestawu do nawadniania oraz napowietrzania gleby, w ramach projektu LIFE17 CCA/IT/000079, pn.: „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)”, współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 55/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi05.07.2019.pdf 221 kB
modyfikacja1.07.2019.pdf 82 kB