[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z siłownią plenerową, elementami małej architektury i nasadzeniami zieleni w ramach I etapu Zielonego Ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 84/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 1211 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 645 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 978 kB
zal_do_przetargu_i_etap_zielonego_ogrodu_do_gier_i_zabaw_ul._zakrzowiecka.zip 37549 kB