[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 85/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
materialy_do_przetargu.zip 22960 kB