[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowego ogródka jordanowskiego na os. Wolica w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 80/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.modyf.siwz02.07.2019p80.pdf 123 kB
zalaczniki.7z 20178 kB