[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją robót budowlanych, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 82/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.modyf.siwz02.07.2019p82.pdf 1162 kB
pyt.odp.modyf.siwz26.06.2019p82.pdf 1008 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 275 kB
centrum_a_materialy.7z 333047 kB
centrum_b_materialy.7z 1076753 kB
centrum_d_materialy.7z 699192 kB
gorali_materialy.7z 783395 kB
na_skarpie_materialy.7z 440434 kB
ogrodowe_materialy.7z 1122214 kB
zgody_materialy.7z 660673 kB
zielone_materialy.7z 451497 kB