[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy Ogródka Jordanowskiego w Krakowie wraz z budową odwodnienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 75/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 62866 kB