[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowego ogródka jordanowskiego przy ul. Truskawkowej, os. Chałupki w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 81/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.modyf.siwz01.07.2019p81.pdf 142 kB
zalaczniki.7z 8569 kB