[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 79/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.modyf.siwz02.06.2019p79.pdf 1434 kB
zalaczniki.7z 116783 kB