[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 74/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik08.08.2019.pdf 443 kB
uchylenie_wyniku.pdf 64 kB
pytania_i_odpowiedzi_26.06.2019.pdf 85 kB
pytania_i_odpowiedzi_25.06.2019.pdf 144 kB
pytania_i_odpowiedzi_18.06.2019.pdf 170 kB
zalaczniki.zip 279910 kB