[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 71/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_5.pdf 956 kB
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf 621 kB
zmiana_ogloszenia_2.pdf 282 kB
zalacznik_pytania.7z 5525 kB
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf 130 kB
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 2799 kB
modyf.siwz28.06.2019p71.pdf 90 kB
zmiana_ogloszenie_1.pdf 74 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 1022 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 114 kB
bagry_wielkie_wsch.7z 595465 kB