[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 72/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik2i4czesc.pdf 1705 kB
wynik3czesc.pdf 1446 kB
pyt.odp.modyf.siwz19.06.2019p72.pdf 1037 kB
cz._1_zalaczniki_zielone.7z 451497 kB
cz._2_zalaczniki_centrum_b.7z 1076753 kB
cz._3_zalaczniki_centrum_a.7z 333047 kB
cz._4_zalaczniki_ogrodowe.7z 1122214 kB
cz._5_zalaczniki_zgody.7z 660673 kB