[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - Park Aleksandry Znak sprawy: 67/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty.pdf 204 kB
pytania_i_odpowiedzi_06.06.2019.pdf 125 kB
zalaczniki_do_siwz_park_aleksandry.zip 119164 kB