[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz dostawa małej architektury do magazynu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieszczącego się przy ul. Reymonta 20. znak sprawy 41/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_do_siwz.pdf 892 kB
uzupelnienie_do_siwz_w_zakresie.pdf 1328 kB