[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem alejek, chodników i balustrad związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 62/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zal_b.7z 5635 kB