[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem alejek i chodników na terenie Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 61/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_odrzucenie_oferty19.06.2019.pdf 207 kB
zal_b.7z 7295 kB