[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego parku w Czyżynach przy ul. Stella Sawickiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 54/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomieniewykluczeniebrakzdolnosciart.22d10.07.2019p54.pdf 5434 kB