[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia siłowni i ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej na dz. nr 349, 353, 354/2, 774/11 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 56/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania