[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacja_4.pdf 240 kB
zmiana_ogloszenia_termin_3_.pdf 42 kB
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf 131 kB
formularz_ofertyp57.doc 268 kB
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 394 kB
modyfikacja_28.05.2019.pdf 56 kB
zmiana_ogloszenia_2.pdf 41 kB
modyfikacja_ogloszenia_24.05.2019.pdf 54 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 31 kB
pytanie_i_odpowiedz_1.pdf 100 kB
modyfikacja_1.pdf 57 kB
zlaczniki.7z 42689 kB