[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi – plaża i toalety, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2019 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania