[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych klasy B z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 49/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania