[ wynik ] Robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9 na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_b.zip 53006 kB