Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2019