[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia dla zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.zip 279860 kB