[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty_p42.doc 237 kB
modyfikacja_24.05.2019_p42.pdf 140 kB
zmiana_ogloszenia1.pdf 122 kB
pytanie_i_odpowiedz_21.05.2019_p42.pdf 108 kB
pytania_i_odpowiedzi_20.05.2019_p42.pdf 141 kB
modyfikacja_16.05.2019.pdf 58 kB
zalaczniki.7z 22051 kB