[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie rewitalizacji części Parku Lotników Polskich w Krakowie (w tym budowy oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zal_b.zip 322836 kB