[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 43/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_16.05.2019.pdf 80 kB
skwer_kongresowy_aktualizacja.pdf 1614 kB
ekototemy_e1_scalone.pdf 973 kB
opprojket_zielni_scalone.pdf 1691 kB
pytania_i_odpowiedzi_14.05.2019.pdf 104 kB
skwer_kongresowy_materialy_przetargowe.zip 21800 kB