[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: "Dolina rzeki Sudół Dominikański- połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 40/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_uniewazneinie_postepowania_02.09.2019.pdf 554 kB
formularzofertyzzalacznikamirob.bud.sudoldominikanski29.04.2019p40.pdf 249 kB
modyfikacja_siwz0_9.05.2019_p40.pdf 79 kB
zalacznik_b_sudol_dominikanski.7z 123100 kB