[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną i technologiczną solanki oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Padniewskiego w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 37/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 155214 kB