[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacje_siwz_23.04.2019.pdf 773 kB