[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - Park Maćka i Doroty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 35/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_do_siwz.pdf 56 kB
pytania_i_odpowiedzi_29.04.2019.pdf 567 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 35913 kB