[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego na działce nr 373/9 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej.Znak sprawy 39/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
konik.zip 541098 kB