[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją robót budowlanych, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 29/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
centrum_a_materialy.7z 326821 kB
centrum_b_materialy.7z 1070267 kB
centrum_d_materialy.7z 692690 kB
gorali_materialy.7z 777313 kB
na_skarpie_materialy.7z 433950 kB
ogrodowe_materialy.7z 1115653 kB
zgody_materialy.7z 653930 kB
zielone_materialy.7z 444911 kB