[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie, w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 25/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt._i_odp._park_duchacki_25_2019.pdf 71 kB
zalaczniki_roboty_budowlane_park_duchacki.7z 1648184 kB