[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pismo_ujednolicenie_formularza_oferty.pdf 56 kB
ujednolicowy_formularz_oferty_p30.pdf 101 kB
zmiana_ogloszenia1.pdf 284 kB
pytanie_odpowiedz_modyfikacja_siwz_23.04.2019.pdf 1236 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 137 kB
zalaczniki.7z 98728 kB