[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 – obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2019 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania