[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 21/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty.pdf 317 kB
sprostowanie_omylki.pdf 51 kB
zalaczniki.7z 347453 kB