[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 19/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytaniai_odpowiedzi_23.04.2019.pdf 74 kB
pytanie_i_odpowiedz_19.04.2019.pdf 133 kB
pytania_i_odpowiedzi_17.04.2019.pdf 116 kB
pytania_i_odpowiedzi_12.04.2019.pdf 747 kB
zmiana_ogloszenia1.pdf 121 kB
przedmiar_robot_1.ath 95 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 95 kB
zalaczniki.zip 279860 kB