[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew, wycinaniu drzew, na terenach Gminy Miejskiej Kraków (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, odpowiadających obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV- Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
przetarg_4_zadania_wysoka.zip 150 kB