[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w Krakowie, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 11/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedz_do_siwz.pdf 70 kB
modyfikacja_do_siwz_15.03.2019.pdf 113 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 188 kB
tabela_pomocnicza_do_ustalenia_kosztow_inwestycji_poprawiona.xlsx 27 kB
modyfikacja_do_tresci_siwz_04.03.2019.pdf 215 kB
przedmiar2.xlsx 34 kB
zalaczniki.zip 376763 kB