[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty.pdf 2071 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 204 kB
zalaczniki_przetarg_nadzor.7z 270667 kB