[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odpsiwz18.02.2019p5.pdf 1710 kB
pyt.odpsiwz20.02.2019p5.pdf 110 kB
pytaniaodp.siwz14.02.2019p5.pdf 937 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_13.02.2019r.pdf 1331 kB
pyt.odp.modyf.siwz12.02.2019.pdf 447 kB
zalaczniki5_2019.7z 2780 kB
modyf.siwz08.02.2019p5.pdf 609 kB
zmiana_ogloszenia1.pdf 56 kB
zmiana_tresci_siwz.pdf 90 kB
ofertarob.bud.parkczyzyny.doc 249 kB
zalaczniki_do_przetargu_park_w_czyzynach_2019.7z 398260 kB