[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2019. - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania