[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 1/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik3czesc.pdf 2288 kB
zawiadomienieodrzucenieoferty22.01.2019.pdf 2355 kB
zawiadomienieodrzucenieoferty29.01.2019p1.pdf 2498 kB
uchylenieodrzuceniaoferty31.01.2019p1.pdf 1090 kB
pyt.odp.modyf.siwz15.01.2019p1.pdf 1641 kB
pyt.odp.siwz14.01.2019p1_zalaczniki.7z 668 kB
pyt.odp.siwz14.01.2019p1.pdf 2320 kB
czesc_i_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_18.7z 16489 kB
czesc_ii_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_19.7z 27745 kB
czesc_iii_zalaczniki_integracyjny_zlobek_samorzadowy_pluszowy_mis_nr_20.7z 36265 kB
czesc_iv_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_23.7z 37580 kB
czesc_v_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_27.7z 40845 kB