[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej - koszenie łąk nowohuckich oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.36.2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pismo_pyt_odp_24.06.16.pdf 245 kB
pismo_zmiana SIWZ_22.06.16.pdf 246 kB
poprawiony wzor umowy_22.06.16.pdf 430 kB