[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego do pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 170/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania